Úvod a příprava

Kritéria pro používání jsou:

  1. Windows 10 (nebo vyšší) a připojení k internetu.
  2. O přístup nebo oprávnění je nutné žádat předem prostřednictvím interního Webshopu (klíčové slovo: home office). Po vygenerování uživatelského účtu obdržíte potvrzovací e-mail, po kterém bude možné zahájit instalaci.
  3. Instalaci provádíte na vlastní odpovědnost. Postup je vysvětlen v následujících krocích.
  4. Z důvodu ochrany dat, ochrany know-how a také kvůli kvalitě hlasu by měla být vždy používána náhlavní souprava.

Krok 1 - Stažení a spuštění aplikace

Důležité je, že instalace softwaru OpenTouch je zcela nezávislá aplikace, která musí být nainstalována lokálně na vašem PC. Instalaci nelze provést v rámci relace Citrix / NSG.

Vpravo, kliknutím na odkaz OpenTouch-instalace zahajte stahování instalačního souboru.

Po stažení otevřete soubor opentouch_installer.msi a spusťte instalaci na svém PC.

Krok 2 - Microsoft Defender

Následující zpráva se může zobrazit ihned po spuštění instalace.

To má chránit váš počítač před rizikovým softwarem. V našem případě byl software testován společností Groz-Beckert a lze jej nainstalovat, jak je znázorněno na následující obrazovce.

Kliknutím na „Další informace“ (Weitere Informationen) se zobrazí další tlačítko „Přesto spustit“ (Trotzdem ausführen)

Tímto způsobem lze v instalaci pokračovat.

Krok 3 - Průvodce instalací

Nyní spusťte průvodce instalací kliknutím na „Další“ (Next).

Krok 4 - Licenční smlouva

Aby bylo možné pokračovat v instalaci, je nutné si přečíst a potvrdit licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

Přijměte licenční smlouvu, jak je znázorněno v bodě 1 na obrázku, a pokračujte tlačítkem „Další“ (Next).

Krok 5 - Cesta instalace

V tomto kroku můžete ovlivnit cestu instalace aplikace.

Naše doporučení je použít výchozí cestu k souboru, jak je navrženo, a pokračovat tlačítkem „Další“ (Next).

Krok 6 - Režim instalace

K instalaci postačuje standardní instalace, na další krok můžete přejít pomocí tlačítka „Další“ (Next).

Krok 7 - název serveru

V tomto kroku jsou požadované názvy serverů již vyplněny a můžete pokračovat tlačítkem „Další“ (Next).

Krok 8 - ikona programu

Zde můžete zvolit, zda a kde chcete ikonu pro spuštění programu a přepnout na další krok pomocí „Další“ (Next).

Krok 9 - Instalace

Průvodce instalací od vás obdržel všechny informace potřebné pro instalaci a zahájí instalaci pomocí „Instalovat“ (Install).

Krok 10 - Dokončete instalaci

Instalace proběhla úspěšně a průvodce instalací je ukončen tlačítkem „Dokončit“ (Finish) a je spuštěn OpenTouch.

Krok 11 - Registrace

Aplikace OpenTouch je určena pro použití na dvou serverech (interní / externí). Výsledkem je, že použití softwaru se neomezuje pouze na použití v kanceláři, ale lze jej použít také v mobilní kanceláři.

Vzdálený přístup musí být zobrazen a nakonfigurován pro mobilní práci (Fernzugriff einblenden).

Pro úspěšné přihlášení je pro oba servery vyžadováno uživatelské jméno a heslo. Pokud je počítač používán více lidmi, například jinými členy rodiny, heslo neukládejte. Poté se kliknutím na „Připojit“ (Verbinden) přihlaste a proveďte poslední konfigurační kroky.

Krok 12 - místní firewall

V závislosti na konfiguraci systému Windows může místní brána firewall blokovat přístup k síti a požádat o autorizaci. Tento přístup musí být povolen (Zugriff zulassen), aby bylo možné používat OpenTouch.

Krok 13 - Údaje o používání

Odmítněte požadavek na přístup a přenos vašeho chování při používání kliknutím na „Ne“ (Nein).

Krok 14 - PC nebo telefon

Kliknutím na „Deskphone" (kancelářský telefon) se otevře výběr, kterým lze přepínat mezi PC a kancelářským telefonem.

Je důležité, že pokud nepřepnete z „kancelářského telefonu“ na „PC“, lze příchozí hovory přijímat na PC, ale hovor nedorazí na PC, ale zůstane na kancelářském telefonu.

V mobilní kanceláři musíte přepnout na počítač,

abyste mohli přijímat hovory na počítači.

Krok 15 - Zvukové zařízení

K podpoložce zvukových zařízení v nastavení můžete přejít pomocí symbolu vpravo nahoře.

Tato nastavení jsou důležitá:

protože počítače poskytují více zvukových zařízení.

Náhlavní souprava musí být vždy používána z důvodu ochrany dat a ochrany know-how a také kvůli kvalitě hlasu.

Tento dialog umožňuje test a konfiguraci náhlavní soupravy.

Další užitečnou funkcí je možnost konfigurace „sekundárního reproduktoru“.

Díky tomu nemusí být náhlavní souprava trvale používána, abyste slyšeli zvonění volajícího. Kromě sluchátek s mikrofonem zní z tohoto reproduktoru také vyzváněcí tón.

Spuštění a ukončení OpenTouch

Aplikace se nespouští automaticky při spuštění počítače, ale je třeba ji spustit jako ostatní aplikace kliknutím na ikonu programu.

Chcete-li aplikaci zavřít,

je nutné službu zastavit pomocí programové lišty vpravo dole.

Pozor, pokud OpenTouch není ukončen přes programovou lištu nebo přepnut na kancelářský telefon po skončení práce, nelze stolní telefon nebo zařízení DECT v kanceláři použít.